Co nas wyróżnia?

 • Nasze główne zalety

  • W naszej szkole we wszystkich klasach wykorzystujemy CLIL, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, często nazywane nauczaniem dwujęzycznym.
  • Realizujemy rozszerzony program zajęć w stosunku do podstawy programowej MEN.
  • Naszą Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem.
  • Już od pierwszej klasy naszym drugim, obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki.
  • Aby uatrakcyjnić naukę matematyki w edukacji wczesnoszkolnej metodą CLIL, korzystamy z brytyjskich podręczników Wydawnictwa Macmillan.
  • Ucząc języka angielskiego w klasach I-III korzystamy z programu nauczania metodą Helen Doron oraz Wydawnictwa Oxford.
  • Przygotowujemy uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge.
  • Organizujemy coroczne zajęcia z native speakerami w ramach Summer Camp’u i Winter Fun’u.
  • Pracujemy metodą projektów.
  • Stwarzamy w szkole dogodne warunki i pomoc nauczyciela dyżurującego w odrobieniu pracy domowej.
  • Posiadamy bogaty program świetlicy oraz kół zainteresowań.
  • Sprawujemy pełną opiekę nad dziećmi w godz. 7.30-18.00

  Zapewniamy uczniom optymalne warunki nauki oferując

  • Nowoczesny budynek będący własnością organu prowadzącego
  • Duży, bezpieczny i ogrodzony teren dla dzieci
  • Kameralną społeczność szkolną
  • Kilkunastoosobowe klasy
  • Przestronne i komfortowe sale dydaktyczne z szafkami dla uczniów
  • Altanę edukacyjną, plac zabaw oraz gaik piknikowy na terenie szkoły
  • Dwie świetlice szkolne – salę dydaktyczną dla młodszych dzieci i pokój cichej pracy dla starszych uczniów
  • Nowoczesne technologie (laptopy, projektory multimedialne itp.)
  • Wygodną jadalnię
  • Zabezpieczenie drzwi uniemożliwiające samodzielne wyjście ze szkoły uczniom bez zgody opiekunów
  • 2 parkingi