O szkole

Poznaj Hilaris

Hilaris znaczy
radosny, wesoły.

_____

Chcemy, aby każdy uczeń odniósł sukces w swojej edukacji.

W naszej szkole pragniemy stworzyć miejsce radosnego rozwoju pełnego wyzwań i budujących doświadczeń.
Naszą ambicją jest zaszczepienie naszym wychowankom silnego przekonania o tym, że stałe kształcenie się, właściwie przez całe życie, jest nie tylko koniecznością, ale też przyjemnością.

 

                                                                _____
Szkoła HILARIS

powstała w celu kontynuacji założeń wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w naszym Przedszkolu Językowym AMC w Błoniu. Istniejemy od 2015 r. jako jedna z niepublicznych placówek oświatowych wchodzących w skład silnej grupy edukacyjnej Hilaris, mieszczącej się przy ulicy Passowskiej w Błoniu. Realizujemy założenia zawarte w obowiązującym prawie oświatowym, dzięki czemu posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.

 

W naszej dwujęzycznej szkole wykorzystujemy CLIL, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, często nazywane nauczaniem dwujęzycznym.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci języka angielskiego, od trzech lat doskonalimy tę metodę, szukając stale w swym otoczeniu nowoczesnych, elastycznych i kompleksowych rozwiązań metody CLIL (Content and Language Integrated Learning).

W ramach zdobytych doświadczeń stworzyliśmy program edukacyjny szkoły, nastawiony na intensywną naukę języków obcych oraz pogłębianie zainteresowań przyrodniczych, matematycznych i humanistycznych. Chcemy w najbardziej możliwy sposób uatrakcyjnić proces nauczania dzięki realizacji projektów edukacyjnych, organizacji dni tematycznych czy przedstawień teatralnych.

Nasz nauczyciel jest przewodnikiem i opiekunem, przyjaznym, lecz wymagającym. Wytycza granice, a następnie czuwa nad ich poszanowaniem. Jesteśmy przekonani o tym, że w ciągle zmieniającym się otoczeniu tradycyjne wartości mogą być stabilnym fundamentem.

 

 

Działamy w ramach

Centrum Edukacyjnego HILARIS

Tu uczymy dzieci, młodzież i dorosłych.