Podaruj dziecku język!

16 grudnia, 2015

Dwujęzyczność to dar, czasem geograficzny, ale najczęściej wynika on ze świadomej decyzji rodziców i opiekunów dzieci.

?To prawdziwe, żywe języki, które dają ludziom wgląd w kulturę, a dzieciom, które się nimi posługują, dają dodatkowe możliwości. Czy nie o to chodzi w edukacji ? o pełne wykorzystanie tkwiącego w dziecku potencjału? Chciałbym, by dwujęzyczność traktowana była jako dodatkowy atut dziecka, jako talent. Powinniśmy też dążyć do tego, by jednojęzyczne dzieci miały odpowiednie warunki do możliwie najpełniejszego opanowania dwóch języków.? Profesor Sir Leszek Borysiewicz, obecnie rektor Uniwersytetu Cambridge

Właśnie dlatego, że chcemy stworzyć dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystania potencjału intelektualnego, stworzyliśmy Dwujęzyczną Szkołę Podstawową HILARIS.

 

Dwujęzyczny mózg to kulturysta

Mózg osób jednojęzycznych musi wysilać się bardziej, by skupić się na pojedynczym słowie ? taki wniosek płynie z badań opublikowanych w listopadowym numerze czasopisma ?Brain and Language?. Na Uniwersytecie w Houston badaniu użyciem tomografu komputerowego poddano 17 osób dwujęzycznych mówiących po hiszpańsku i angielsku i 18 jednojęzycznych mówiących tylko po angielsku. Uczestnikom badania odczytywano nazwę przedmiotu i pokazywano jednocześnie zdjęcie tego przedmiotu i dwóch innych o podobnie brzmiących nazwach. Zadaniem badanych było jak najszybciej wybrać odpowiedni obrazek. W obu grupach prędkość podjęcia decyzji była podobna, ale aktywność mózgu różniła się znacznie. W mózgach osób jednojęzycznych rejony odpowiedzialne za kontrolowanie funkcji wyższego rzędu rozjaśniały się znacznie silniej. Oznacza to, że ich mózg musiał w zadanie włożyć więcej wysiłku.

 

Dwujęzyczny mózg sprawniejszy

W latach 1989-1992 Lina Ricciardelli prowadziła w Australii i we Włoszech badania nad wpływem dwujęzyczności na rozwój. Wzięło w nich udział ponad 150 dzieci ? mówiących po angielsku i włosku oraz takie, które mówiły tylko po angielsku. Badano twórcze myślenie, wiedzę o funkcjonowaniu języka, sprawność językową i intelektualną. Dzieci, które władały sprawnie językiem włoskim i angielskim, wypadły w tych badaniach znacznie lepiej niż dzieci, które mówiły tylko po angielsku. Podobne wyniki osiągnięto w badaniach prowadzonych z dziećmi m.in. w Indiach (Mohanty 1994; języki Kui i Oriya), Stanach Zjednoczonych (Galambos i Hakuta 1988; angielski i hiszpański) i Hiszpanii (Lasagabaster 1998; trójjęzyczne środowisko baskijsko-hiszpańsko-angielskie). Badacze potwierdzają w swoich wnioskach tzw. teorię progu (Threshold Theory): pozytywny wpływ dwujęzyczności obserwuje się u dzieci, u których OBA języki są bardzo dobrze rozwinięte (ang. balanced bilinguals).

 

http://www.podarujdzieckujezyk.org/

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017