Rekrutacja

Jak zapisać dziecko do naszej szkoły

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy na rozmowę o naszym programie, dwujęzyczności oraz o zasadach panujących w szkole, a także prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY.

Następnie w ustalonym terminie spotykamy się z dziećmi na rozmowie służącej poznaniu przyszłego Ucznia.

(Wychowankowie Przedszkola Hilaris nie biorą udziału w takiej rozmowie).

Z nami Twoje Dziecko nauczy się angielskiego „od zera”.

Do I klasy przyjmujemy zarówno Uczniów, którzy mają doświadczenia w nauce języka angielskiego jak i dzieci, które są na początku swojej językowej przygody.

Pragniemy, aby czas spędzony w naszej szkole był dla Uczniów efektywny i dobrze wykorzystany i aby każdy Uczeń poczuł wzrost umiejętności.

Przez cały proces kształcenia szkoła wspiera Ucznia językowymi konsultacjami, które mogą okazać się potrzebne na każdym etapie kształcenia i każdemu. Z naszych doświadczeń wynika, że w pierwszym etapie kształcenia (kl. I-III) większość dysproporcji w poziomie języka obserwowanych u Uczniów w I klasie, później zanika.

W starszych klasach rozmowa służy sprawdzeniu predyspozycji językowych, określeniu poziomu języka angielskiego i zapoznaniu ucznia z organizacją szkoły.

W nowo powstałej klasie 7 będą Uczniowie zróżnicowani pod względem poziomu języka angielskiego. Program dwujęzyczności będzie dopasowany do poziomu Uczniów. Uczniowie,  którzy będą potrzebowali dodatkowego wsparcia,  będą objęci programem specjalnych, językowych konsultacji. Ponadto, w razie potrzeby nawet niewielkie klasy będą dzielone na grupy.

_________

Konstruujemy nasze klasy i pragniemy poznać każdego ucznia, aby każdy w szkole czuł się dobrze i korzystał efektywnie ze wszystkich zajęć.

Wczesne poznanie, daje nam również możliwość „zaprojektowania” konsultacji językowych, bądź wsparcia innych obszarów, aby od 1 września, ( lub nawet jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego) zapewnić naszemu podopiecznemu indywidualną ścieżkę rozwoju.

Dobrej adaptacji w szkole i lepszemu poznaniu przed „pierwszym dzwonkiem” sprzyja udział w zajęciach Baśniowej Krainy Wiedzy dla dzieci 5-8 letnich. W celu uzyskania bliższych informacji na temat warsztatów prosimy o kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem Rekrutacji do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej HILARIS.

____________

Zapisy na rok szkolny 2017/2018

Zapisy na rok szkolny 2018/2019

Zapisy na rok szkolny 2019/2020

Jak zapisać dziecko do szkoły ?

 umów się na spotkanie:

– zwiedź szkołę,

– spotkaj się z dyrektorem i nauczycielami, lub

– przyjdź wraz z dzieckiem na spotkanie Baśniowej Krainy Wiedzy – najbliższe terminy sprawdź tutaj.

Masz pytania ?

Zadaj je nam. Na wszystkie odpowiemy. W tym celu wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

W formularzu nie zapomnij podać imienia dziecka, jego rocznika urodzenia i klasy do której pragniesz je zapisać.