Świetlica

Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie od 15.00 do 18.00.
W ramach tych zajęć prowadzone są koła zainteresowań, zabawy ruchowe i stolikowe.
Ponadto istnieje możliwość odrobienia pracy domowej.