Zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia (z wyjątkiem indywidualnej terapii logopedycznej, indywidualnych zajęć gry na pianinie oraz zajęć z języka niemieckiego) są wliczone w czesne.

?Plastu-Chlastu?, ?Garnuszek?, ?Kuchcikowo? ? zajęcia plastyczno-manualne, rozwijające swobodę artystyczną i wyobraźnię oraz ekspresję kulinarną, a także znacznie usprawniające motorykę małą.

?Eko-Leko? ? zajęcia edukacji ekologicznej i prozdrowotnej, podczas których dzieci dowiadują się, jak zdrowo się odżywiać, poznają odżywcze właściwości produktów oraz przygotowują zdrowe przekąski i napoje.

?Szalone Eksperymenty? wyjaśniające tajemnice świata, np. hodowla kryształów czy wulkan.

?Wyspa Skarbów? ? zabawy rozwijające wrażliwość na wartości ogólnoludzkie z wykorzystaniem bajek terapeutycznych oraz elementów dramy.

?Fa ? sol ? la? ? zajęcia rytmiki i muzyki, rozwijające słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, a także usprawniające rozwój mowy, pamięci, orientacji w przestrzeni i spostrzegawczości oraz pobudzające pomysłowość i ekspresję twórczą.

?Polak Mały? ? zajęcia edukacji regionalnej i kulturowej.

Sport na wesoło, zajęcia gimnastyki z korektywą, pełne atrakcyjnych i bajkowych scenariuszy zajęć.

Taniec ? zajęcia ruchowe w rytm muzyki, rozwijające koordynację, poczucie rytmu, będące wspaniałą zabawą.

Pomyśl, Ułóż, Sprawdź (?PUS?) ? ćwiczenie logicznego myślenia i spostrzegania.

Zajęcia Metodą Dobrego Startu są znakomitym uzupełnieniem tradycyjnych zajęć przedszkolnych. W trakcie zajęć dzieci jednocześnie rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne oraz integracji percepcyjno-motorycznej.

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ? założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Ruch Rozwijający pozwala na doskonalenie sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.

MathRiders ? zajęcia dziecięcej matematyki wg rozszerzonej koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej z wykorzystaniem metody Dennisona (tzw. gimnastyki umysłu), piosenek i ćwiczeń ruchowych oraz muzyki klasycznej (tzw. efekt Mozarta). Zajęcia rozwijają umiejętności matematyczne oraz sprawność logicznego myślenia i wnioskowania, a także wzbudzają radość uczenia się i motywują do rozwijania zainteresowania matematyką.

?Glottodydaktyka? ? zabawy z literami z wykorzystaniem klocków logo.

Gimnastyka Buzi i Języka ? grupowe zajęcia logopedyczne, rozwijające między innymi umiejętność podziału na głoski i sylaby, nieocenione w nauce czytania.

Wprowadzenie w ?Świat Pisma? metodą Ireny Majchrzak
Metoda Ireny Majchrzak (dla dzieci od 3 do 5 lat) odbiega od tradycyjnego sposobu nauki, stosowanego w polskim systemie edukacji. Literowy szyfr imienia jest naturalnym punktem wyjścia do zrozumienia pisma. Dzieci zdobywają umiejętność czytania w sposób naturalny podczas różnych gier edukacyjnych. Koncepcja Majchrzak zapewnia dziecku łatwiejszy, bezstresowy start w szkole.

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (wczesna nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej) jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. U podstaw tej metody leży nauka czytania sylabami, które wprowadzane są w porządku ściśle określonym przez pomysłodawczynię tej metody. Ten porządek jest naśladownictwem prawidłowo rozwijającego się systemu językowego – mowy dziecka. Sylaby, które dziecko poznaje, pełnią funkcje wzorca, który służy do odczytywania nowych wyrazów. Dzieci uwielbiają czytać książeczki, jak to mówią ?pani Jagódki?, ponieważ są bardzo kolorowe i każda strona to oddzielna przygoda.