Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole w godzinach popołudniowych, poza zajęciami świetlicowymi i kołami zainteresowań w ramach czesnego (ich lista tutaj), uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć rozwijających ich indywidualne talenty i zainteresowania.

Zorganizowanie tych zajęć możliwe jest po zadeklarowaniu w nich udziału przez minimum 5 osób.

Zajęcia dodatkowe:

Na życzenie Rodzica istnieje możliwość poszerzenia oferty zajęć dodatkowych.