Zasady organizacji

Rok szkolny

Posiłki

Szkolny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej – siatka godzinowa ( łącznie 34 godz.)

W skład edukacji wczesnoszkolnej wchodzą zajęcia: ruchowe, artystyczno-muzyczne i komputerowe

Szkolny program nauczania edukacji w klasie VII – siatka godzinowa (łącznie 39 godz.)