Hilaris Szkoła Podstawowa Szkoła Hilaris Godło Polski Hilaris

Szachy


Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy. Wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne. Uczą logicznego myślenia, wyrabiają nawyk cierpliwości, poprawiają zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, uczą sztuki przewidywania i planowania, pobudzają wyobraźnię, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia, są świetnym sposobem spędzania czasu wolnego.