Hilaris Szkoła Podstawowa Szkoła Hilaris Godło Polski Hilaris

Zajęcia umuzykalniające


Celem zajęć umuzykalniających jest:

  • rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki;
  • kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej;
  • radzenie sobie z krytykąrozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;
  • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem np. tempa, rytmu, melodii, dynamiki, artykulacji;
  • zapoznawanie dzieci z dziełami muzycznymi poprzez grę na instrumentach i percepcję muzyki;
  • poznawanie wiadomości o muzyce i muzykach oraz ciągłe ich poszerzanie;
  • kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez poprawny śpiew, grę w stopniu elementarnym na instrumentach, tworzenie akompaniamentu do piosenek, muzyki ruchem,
  • poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez różne formy aktywności