Hilaris Szkoła Podstawowa Szkoła Hilaris Godło Polski Hilaris

Szkolne koło sportowe


Celem głównym zajęć jest wszechstronny rozwój ucznia wyposażony w zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, które umożliwiają stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów. Ponadto uczniowie kształtują sprawność ogólną, kształtują umiejętność współpracy w zespole, w grupie. Poznają zasady czystej gry i sportowej rywalizacji, a także kultury zachowania się na meczach w roli kibica, kulturalny doping. W zajęciach uczestniczą zarówno uczniowie o nadprzeciętnych umiejętnościach sportowych, jak i te, dla których opanowanie pewnych elementów techniki gier zespołowych sprawia dużą trudność.