Hilaris Szkoła Podstawowa Szkoła Hilaris Godło Polski Hilaris

Zajęcia z Psychologiem


Zajęcia z psychologiem mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego. Uczestniczy w nich cała grupa przedszkolna. Gdy jest to wskazane zajęcia prowadzone indywidualnie z dzieckiem.

Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad. Oznaki tego, że dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego mogą zauważać sami rodzice, jak również wychowawcy.

Wśród oznak tych mogą być między innymi:

  • Trudności emocjonalne – nadmierny lęk, niepokój, przejawiające się niekiedy objawami somatycznymi takimi jak bóle brzucha, bóle głowy itp. (gdy wykluczone zostały przyczyny medyczne)
  • Nadmierna w stosunku do sytuacji złość – zachowania agresywne i autoagresywne
  • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
  • Trudności w przystosowaniu się do zasad życia w grupie, w przestrzeganiu zasad, zachowania nieadekwatne do sytuacji
  • Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa i obserwacja swobodnego zachowania dziecka.

Rysunek i zabawa należą do najbardziej naturalnych dla dziecka form wyrażania siebie i otaczającego je świata. Poprzez zabawę dzieci mają okazję poznawać zasady życia społecznego, uczą się rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz wyrażać je we właściwy, bezpieczny sposób.